Shortcut
Social media
Contact information
Alamat

Jl Sharon Raya Utara No 29, Bandung - Indonesia

Email

admin@belajarbahasa.id

Telepon

+22 724 1234 567


abad n 1 masa seratus tahun: bangunan itu diperkirakan dapat bertahan satu --; 2 jangka waktu yg lamanya seratus tahun: -- ke-20 mulai pd tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 zaman (yg lamanya tidak tentu); 4 masa yg kekal, tidak berkesudahan;
-- keemasan masa kegemilangan dan kejayaan yg dialami suatu bangsa atau negara dl sejarahnya; zaman keemasan; -- komputer zaman modern yg orang-orangnya memanfaatkan komputer dl menyimpan dan mengolah data; -- modern masa atau zaman yg ditandai dng kemajuan peradaban manusia (penemuan baru bidang teknologi dsb); -- pertengahan kurun waktu sekitar tahun 500—1500 dl sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat;

ber·a·bad-a·bad v beberapa abad lamanya; beratus-ratus tahun


Database utama merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)